Aktualności

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO – ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/3.2.2/SAWE_RB DOTYCZĄCE ROBÓT BUDOWLANYCH W POSTACI „Budowa hali produkcyjnej – montaż konstrukcji drewnianych wraz z instalacjami wewnętrznymi”

SAWE Sp. z o.o. sp. k. przedkłada do publicznej wiadomości wyniki postępowania ofertowego na Roboty budowlane w postaci Budowa hali produkcyjnej - montaż konstrukcji drewnianych wraz z instalacjami wewnętrznymi w ramach projektu pt. "Wdrożenie w firmie SAWE Sp. z o.o. Sp.k. innowacyjnej technologii wytwarzania wiązarów...

Czytaj dalej »

Pytania i odpowiedzi z dnia 05-06.07.2021r. do ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/3.2.2/SAWE_RB DOTYCZĄCE ROBÓT BUDOWLANYCH W POSTACI „Budowa hali produkcyjnej – montaż konstrukcji drewnianych wraz z instalacjami wewnętrznymi”.

Szanowni Państwo, w załączeniu przedkładamy pytania od potencjalnych oferentów wraz z naszymi odpowiedziami. W pliku znajdują się wszystkie pytania, które pojawiły się do dnia 06.07.2021 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 05-06.07.2021

Czytaj dalej »

Pytania i odpowiedzi z dnia 30.06.2021r. do ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/3.2.2/SAWE_RB DOTYCZĄCE ROBÓT BUDOWLANYCH W POSTACI „Budowa hali produkcyjnej – montaż konstrukcji drewnianych wraz z instalacjami wewnętrznymi”.

Szanowni Państwo, w załączeniu przedkładamy pełną listę pytań od oferentów, które wpłynęły do dnia 30.06.2021 r. wraz z naszymi odpowiedziami. ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z 30.06.2021

Czytaj dalej »