WIĄZARY Z DREWNA LITEGO ŁĄCZONEGO ZA POMOCĄ PŁYTEK KOLCZASTYCH

Z artykułu dr inż. T. Nowaka, U Kotwicy, P Mastalerza „Błędy popełniane przy realizacji konstrukcji drewnianych łączonych na płytki kolczaste”1 wywnioskować można, że konstrukcje drewniane z litego drewna łączonego za pomocą płytek kolczastych od projektowania do użytkowania są obarczone błędami. Autorzy nie podają jaki to jest procent z wszystkich wykonywanych konstrukcji w tej technologii. W artykule brakuje również krótkiego stwierdzenia, że przytoczone błędy dotyczą wykonywania konstrukcji przez nieprofesjonalnych „fachowców” lub przez samych inwestorów w oparciu o „wiedzę” z Internetu. W profesjonalnych zakładach prefabrykacji (gdzie winno się wykonywać konstrukcje) przytaczane błędy nie maja prawa się pojawić. Proces technologiczny, stosowane certyfikowane materiały gwarantują jakość wykonania. Coraz rzadziej zdarzają się źle zaprojektowane konstrukcje (rys.1), a rolą zakładu prefabrykacji jest naprawienie błędów.

 

Czytaj dalej Inżynier Budownictwa