Jak powstają wiązary?

Jak powstają wiązary dachowe? Poniżej przedstawiamy prosty opis naszej linii technologicznej – od projektu do montażu.

1.  Projektowanie

Na podstawie danych z Państwa projektu:

 – kształtu dachu (wymiary budynku, kąt nachylenia, szerokość okapu)

 – rodzaju pokrycia (obciążenie wiązara)

 – lokalizacji (strefa śniegowa i wiatrowa)

Nasze biuro projektowe (6 konstruktorów) przygotowuje projekt wiązarów w programie firmy MITEK

2. Produkcja

Po omówieniu z Państwem projektu  i zaakceptowaniu go przesyłamy gotową listę cięć na piłę HUNDEGGER SC3