Konstrukcje dachowe

System prefabrykacji wiązarów – łączenie wyciętej tarcicy płytkami kolczastymi na prasie o nacisku 50 ton.

Dlaczego prefabrykowane wiązary dachowe są taką konkurencja dla rozwiązań tradycyjnych?

1. SYSTEM PREFABRYKACJI GWARANTUJE JAKOŚĆ KONSTRUKCJI DACHOWYCH

 • Szybkie wznoszenie dachu z prefabrykatów redukuje zawilgocenie budynku.

 • System wytwarzania w zakładzie produkcyjnym zapewnia wysoką precyzję wykonania.

 • Prefabrykowane wiązary charakteryzują się zwiększoną nośnością w stosunku do wiązarów budowanych metodami tradycyjnymi (zbijanych lub skręcanych śrubami).

 • Większe możliwości uzyskania równej płaszczyzny dachu ułatwia montaż pokrycia i pozwala na jego dokładne wykonanie (system jest rekomendowany przez Polskie Stowarzyszenie Dekarzy).

 • Układanie wiązara przed sprasowaniem w specjalistycznych szablonach zapewnia dokładne i mocne połączenia oraz powtarzalność wymiarów.

2. SYSTEM PREFABRYKACJI TO WIĘKSZE BEZPIECZEŃSTWO

 • Konstrukcja jest oparta na bardzo precyzyjnych obliczeniach inżynieryjnych. Zakładają one znaczny margines bezpieczeństwa dla wytrzymałości tarcicy i płytek.

 • Proces technologiczny wymusza stosowanie wysokiej jakości tarcicy (jest stosowane wyłącznie drewno o właściwej wilgotności. Nie ma ryzyka często  spotykanego pękania płyt kartonowo-gipsowych wywołanego wysychaniem mokrego drewna).

 • Program generuje dokumentację technologiczną, stąd też eliminuje się ryzyko błędu ludzkiego w przygotowaniu produkcji oraz zmniejsza ryzyko pomyłki pracowników produkcyjnych.

 

3. SYSTEM PREFABRYKACJI DAJE PROJEKTANTOM SWOBODĘ W PROJEKTOWANIU

 • Istnieje możliwość dowolnego zagospodarowania przestrzeni na poddaszu, gdyż wiązary nie potrzebują słupów podporowych.

 • Można swobodnie dopasowywać połacie dachowe do lica muru budynku, zwłaszcza przy nadbudowach już istniejących obiektów.

 • Wiązary MiTek w zasadzie nie potrzebują podpór pomiędzy zewnętrznymi ścianami co pozwala na całkowitą dowolność ustawiania ścian wewnętrznych. Fundamenty wewnętrzne nie są niezbędne. Ściany działowe mogą być budowane w konstrukcji lekkiej i istnieje możliwość ich późniejszego przestawiania bez większych zmian konstrukcyjnych.