Posi Joist

System belek stropowych Posi-Joist opiera się na zastosowaniu specyficznego łącznika stalowego, będącego połączeniem krzyżulca z płytką kolczastą.

Proste porównanie ceny za metr bieżący belek Posi-Joist z belkami innego typu nie pokazuje prawdziwego obrazu kosztów. należy mianowicie uwzględnić kilka innych aspektów;

 

1. Ile belek potrzeba na całą podłogę?

Zwykle na strop będzie potrzebne znacznie mniej elementów. Różnica to może wynosić do 30%.Ma to wpływ nie tylko na koszt samych belek ale i obniżenie kosztu prac montażowych. Przyśpiesza też prace budowlane.

2. Ile czasu trzeba poświęcić na montaż stropu?

W belkach z litego drewna jak i typu „I” robotnicy budowlani z reguły muszą wiercić wiele otworów co wymaga czasu i podnosi koszty prac budowlanych. Zwykle wymaga tego instalacja elektryczna oraz hydrauliczna. Coraz częściej spotykane systemy wentylacji mechanicznej oraz rekuperacji ciepła często potrzebują przejść przez belki stropowe. To wszystko należy wziąć pod uwagę poszukując najbardziej ekonomicznego rozwiązania.

3. Ile będą kosztowały materiały do stężenia?

Typowa szerokość belek Posi-joist wynosi 72mm lub 97mm. Dzięki tak szerokiemu podparciu elementy są stabilne. Stężenie tzw. “żebrem rozdzielczym” (belką przechodzącą w poprzek belek) jest wymagane dopiero gdy rozstaw pomiędzy podporami przekroczy 4m. W przeciwieństwie do innych systemów stropowych, nie ma tu wymogów wstawiania elementów stężających pod kątem, co też redukuje czas i koszt materiałów do montażu stropu.