Pytania i odpowiedzi z dnia 28.06.2021r. do ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/3.2.2/SAWE_RB DOTYCZĄCE ROBÓT BUDOWLANYCH W POSTACI „Budowa hali produkcyjnej – montaż konstrukcji drewnianych wraz z instalacjami wewnętrznymi”.

Szanowni Państwo, w załączeniu przedkładamy pytania od potencjalnych oferentów wraz z naszymi odpowiedziami.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z 28.06.2021