Pytania i odpowiedzi z dnia 05-06.07.2021r. do ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/3.2.2/SAWE_RB DOTYCZĄCE ROBÓT BUDOWLANYCH W POSTACI „Budowa hali produkcyjnej – montaż konstrukcji drewnianych wraz z instalacjami wewnętrznymi”.

Szanowni Państwo, w załączeniu przedkładamy pytania od potencjalnych oferentów
wraz z naszymi odpowiedziami. W pliku znajdują się wszystkie pytania, które pojawiły się do dnia 06.07.2021 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 05-06.07.2021