Projekty UE

Fundusze europejskie dla Polski Wschodniej 2021 -2027

 

Projekt „Wdrożenie w firmie SAWE Sp. z o.o. Sp.k. innowacyjnej technologii wytwarzania wiązarów dachowych o zwiększonej odporności ogniowej połączeń konstrukcyjnych”

Informujemy, że SAWE Spółka z o.o. Spółka komandytowa realizuje projekt pn. „Wdrożenie w firmie
SAWE Sp. z o.o. Sp.k. innowacyjnej technologii wytwarzania wiązarów dachowych o zwiększonej
odporności ogniowej połączeń konstrukcyjnych” dofinansowany w ramach w ramach Poddziałania
3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Wniosek o dofinansowanie nr POIR.03.02.02-00-2033/20.
Głównym celem przedsięwzięcia jest wdrożenie na rynek znacząco ulepszonego produktu – wiązara
dachowego o wzmocnionej odporności ogniowej – R15.
Jednym z efektów projektu będzie podwyższenie konkurencyjności Firmy oraz poziomu jej
zaawansowania technologicznego.
Całkowita wartość projektu to: 1 700 000,00 PLN.
Wartość kosztów kwalifikowanych: 1 700 000,00 PLN.
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 1 190 000,00 PLN.