SAWE Sp. z o.o. sp. k. przedkłada do publicznej wiadomości wyniki postępowania ofertowego na
dostawę środków trwałych w postaci Suwnicy podwieszanej – 1 szt w ramach projektu pt.
„Wdrożenie w firmie SAWE Sp. z o.o. Sp.k. innowacyjnej technologii wytwarzania wiązarów
dachowych o zwiększonej odporności ogniowej połączeń konstrukcyjnych” realizowanego w ramach
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: III: Wsparcie innowacji
w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie: 3.2.2:
Kredyt na innowacje technologiczne, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POIR.03.02.02-00-
2033/20.Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w zapytaniu ofertowym.

Załącznik:

Informacja o wyniku postępowania ofertowego

Szanowni Państwo, w załączeniu przedkładamy pytania od potencjalnych oferentów
wraz z naszymi odpowiedziami.

Załącznik:

pytania_do_ogloszenia_nr_2021-4306-70574

SAWE Spółka z o.o. Spółka komandytowa, Niechobrz 923, 36-047 Niechobrz zaprasza do złożenia
oferty na dostawę środków trwałych w postaci Suwnicy podwieszanej w ramach projektu pn.
„Wdrożenie w firmie SAWE Sp. z o.o. Sp.k. innowacyjnej technologii wytwarzania wiązarów
dachowych o zwiększonej odporności ogniowej połączeń konstrukcyjnych” realizowanego w ramach
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: III: Wsparcie innowacji
w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie: 3.2.2:
Kredyt na innowacje technologiczne, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POIR.03.02.02-00-
2033/20.

Załączniki do pobrania:

Zapytanie ofertowe_SAWE_suwnica

Zał. nr 1_Formularz ofertowy_SAWE

Zał. nr 2_Oświadczenie o braku powiązań_SAWE

Zal. nr 3_Rzuty hali

Właśnie ruszyły prace w związku z rozpoczęciem budowy nowej hali produkcyjnej SAWE w ramach projektu pt. „Wdrożenie w firmie SAWE Sp. z o.o. Sp.k. innowacyjnej technologii wytwarzania wiązarów dachowych o zwiększonej odporności ogniowej połączeń konstrukcyjnych”.

SAWE Sp. z o.o. sp. k. przedkłada do publicznej wiadomości wyniki postępowania ofertowego na Roboty budowlane w postaci Budowa hali produkcyjnej – montaż konstrukcji drewnianych wraz z instalacjami wewnętrznymi w ramach projektu pt. „Wdrożenie w firmie SAWE Sp. z o.o. Sp.k. innowacyjnej technologii wytwarzania wiązarów dachowych o zwiększonej odporności ogniowej połączeń konstrukcyjnych” realizowanego w ramach Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie: 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POIR.03.02.02-00-2033/20.Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w zapytaniu ofertowym.

Załącznik: Informacja o wyniku postępowania ofertowego

Szanowni Państwo, w załączeniu przedkładamy pytania od potencjalnych oferentów
wraz z naszymi odpowiedziami. W pliku znajdują się wszystkie pytania, które pojawiły się do dnia 06.07.2021 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 05-06.07.2021

Szanowni Państwo, w załączeniu przedkładamy pełną listę pytań od oferentów, które wpłynęły do dnia 30.06.2021 r. wraz z naszymi odpowiedziami.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z 30.06.2021

Szanowni Państwo, w załączeniu przedkładamy pytania od potencjalnych oferentów wraz z naszymi odpowiedziami.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z 28.06.2021

SAWE Spółka z o.o. Spółka komandytowa, Niechobrz 923, 36-047 Niechobrz zaprasza do złożenia oferty na roboty budowlane w postaci Budowy hali produkcyjnej – montaż konstrukcji drewnianych wraz z instalacjami wewnętrznymi na działce ewidencyjnej nr 494/1 w miejscowości Niechobrz, gmina Boguchwała w ramach projektu pn. „Wdrożenie w firmie SAWE Sp. z o.o. Sp.k. innowacyjnej technologii wytwarzania wiązarów dachowych o zwiększonej odporności ogniowej połączeń konstrukcyjnych” realizowanego w ramach Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014- 2020, Oś priorytetowa: III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie: 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POIR.03.02.02-00-2033/20.

link do ogłoszenia

Zapytanie ofertowe 3.2.2_SAWE_RB

Załączniki do pobrania:

załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym

Załącznik nr 3 – Wykaz doświadczenia

Załącznik nr 4 – Wykaz osób przewidzianych do realizacji zadania

Załącznik nr 5 – Wzór umowy o generalne wykonawstwo

Załącznik nr 6 – Przedmiary robót – hala

Załącznik nr 7 – Przedmiary robót – instalacje

Załącznik nr 8 – Przedmiary robót – instalacje – Do pobrania tutaj

Załącznik nr 9 – Projekt zagospodarowania terenu

Załącznik nr 10 – Projekt zagospodarowania terenu – rys.1

 

 

SAWE Sp. z o.o. sp. k. przedkłada do publicznej wiadomości wyniki postępowania ofertowego na dostawę środków trwałych w postaci LINIA TECHNOLOGICZNA do produkcji wiązarów dachowych w ramach projektu pn. „Wdrożenie w firmie SAWE Sp. z o.o. Sp.k. innowacyjnej technologii wytwarzania wiązarów dachowych o zwiększonej odporności ogniowej połączeń konstrukcyjnych” realizowanego w ramach Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie: 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POIR.03.02.02-00-2033/20. (więcej…)