SAWE Sp. z o.o. sp. k. przedkłada do publicznej wiadomości wyniki postępowania ofertowego na Roboty budowlane w postaci Budowa hali produkcyjnej – montaż konstrukcji drewnianych wraz z instalacjami wewnętrznymi w ramach projektu pt. „Wdrożenie w firmie SAWE Sp. z o.o. Sp.k. innowacyjnej technologii wytwarzania wiązarów dachowych o zwiększonej odporności ogniowej połączeń konstrukcyjnych” realizowanego w ramach Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie: 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POIR.03.02.02-00-2033/20.Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w zapytaniu ofertowym.

Załącznik: Informacja o wyniku postępowania ofertowego

Szanowni Państwo, w załączeniu przedkładamy pytania od potencjalnych oferentów
wraz z naszymi odpowiedziami. W pliku znajdują się wszystkie pytania, które pojawiły się do dnia 06.07.2021 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 05-06.07.2021

Szanowni Państwo, w załączeniu przedkładamy pełną listę pytań od oferentów, które wpłynęły do dnia 30.06.2021 r. wraz z naszymi odpowiedziami.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z 30.06.2021

Szanowni Państwo, w załączeniu przedkładamy pytania od potencjalnych oferentów wraz z naszymi odpowiedziami.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z 28.06.2021

SAWE Spółka z o.o. Spółka komandytowa, Niechobrz 923, 36-047 Niechobrz zaprasza do złożenia oferty na roboty budowlane w postaci Budowy hali produkcyjnej – montaż konstrukcji drewnianych wraz z instalacjami wewnętrznymi na działce ewidencyjnej nr 494/1 w miejscowości Niechobrz, gmina Boguchwała w ramach projektu pn. „Wdrożenie w firmie SAWE Sp. z o.o. Sp.k. innowacyjnej technologii wytwarzania wiązarów dachowych o zwiększonej odporności ogniowej połączeń konstrukcyjnych” realizowanego w ramach Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014- 2020, Oś priorytetowa: III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie: 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POIR.03.02.02-00-2033/20.

link do ogłoszenia

Zapytanie ofertowe 3.2.2_SAWE_RB

Załączniki do pobrania:

załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym

Załącznik nr 3 – Wykaz doświadczenia

Załącznik nr 4 – Wykaz osób przewidzianych do realizacji zadania

Załącznik nr 5 – Wzór umowy o generalne wykonawstwo

Załącznik nr 6 – Przedmiary robót – hala

Załącznik nr 7 – Przedmiary robót – instalacje

Załącznik nr 8 – Przedmiary robót – instalacje – Do pobrania tutaj

Załącznik nr 9 – Projekt zagospodarowania terenu

Załącznik nr 10 – Projekt zagospodarowania terenu – rys.1

 

 

SAWE Sp. z o.o. sp. k. przedkłada do publicznej wiadomości wyniki postępowania ofertowego na dostawę środków trwałych w postaci LINIA TECHNOLOGICZNA do produkcji wiązarów dachowych w ramach projektu pn. „Wdrożenie w firmie SAWE Sp. z o.o. Sp.k. innowacyjnej technologii wytwarzania wiązarów dachowych o zwiększonej odporności ogniowej połączeń konstrukcyjnych” realizowanego w ramach Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie: 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POIR.03.02.02-00-2033/20. (więcej…)

NADAL PRZYJMUJEMY ZAMÓWIENIA NA KONSTRUKCJE DACHÓW I ŚCIAN.

Ostatnie miesiące pokazały nam, że sytuacja na rynku drewna jest coraz trudniejsza. Pandemia oraz nowe rynki zbytu tarcicy skandynawskiej spowodowały zmniejszoną podaż i znaczący wzrost kosztów drewna w Europie. (więcej…)

SAWE Spółka z o.o. Spółka komandytowa, Niechobrz 923, 36-047 Niechobrz zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci LINIA TECHNOLOGICZNA do produkcji wiązarów dachowych w ramach projektu pn. „Wdrożenie w firmie SAWE Sp. z o.o. Sp.k. innowacyjnej technologii wytwarzania wiązarów dachowych o zwiększonej odporności ogniowej połączeń konstrukcyjnych” realizowanego w ramach Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie: 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POIR.03.02.02-00-2033/20.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/39604

Nasze publikacje o prefabrykacji produkcji wiązarów:

Czasopismo  Materiały Budowlane 11/2020, strona 21 – 23

Prefabrykacja konstrukcji z litego drewna

dr inż. Wojciech Sikora, SAWE Sp. z o.o. Sp.k.

Adres do korespondencji: wojciechsikora@sawe.pl

Pierwsze dwie dekady XXI w. to renesans zastosowania drewna w budownictwie. Architekci, poszukując harmonizacji z otoczeniem i klimatem, zwrócili uwagę na naturalne materiały. Takim surowcem jest drewno, które dodatkowo charakteryzuje się korzystnym bilansem energetycznym. Powszechne obecnie stosowanie konstrukcji drewnianych w obiektach budowlanych możliwe jest m.in. dzięki technologiom ich prefabrykacji. Są to przede wszystkim dźwigary z drewna klejonego warstwowo oraz wiązary z litego drewna łączonego za pomocą płytek kolczastych. Takie kratownice mają zastosowanie w takich obiektach, jak sale sportowe, obiekty handlowe, obiekty rolnicze, hotele i restauracje, budownictwo mieszkaniowe i użyteczności publicznej.

Artykuł w pdf: Prefabrykacja konstrukcji z litego drewna

Link do czasopisma (artykuł dostępny za darmo dla subskrybentów)

Wiązary drewniane prefabrykowane – od projektu po realizację

Artykuł dla portalu „Lider budowlany”.

Wiązary drewniane prefabrykowane – od projektu po realizację

 

SZANOWNI KLIENCI

W związku z panująca pandemią i wzrostem zachorowań na COVID-19, w trosce o Państwa bezpieczeństwo, postanowiliśmy wprowadzić w naszym zakładzie następujące zasady kontaktu z klientami:

  1. w sprawach wyceny konstrukcji prosimy o kontakt telefoniczy (17 871 81 46) lub mailowy (sawe@sawe.pl). Biuro firmy SAWE Sp. z o.o. Sp. K. pozostanie zamknięte dla osób z zewnątrz do odwołania.

  2. Firma SAWE Sp. z o.o. SP. K. do odwołania zawiesza sprzedaż drewna zarówno dla klientów indywidualnych jak i dla przedsiębiorstw.