Załącznik nr 10 – Projekt zagospodarowania terenu – rys.1